ขอเชิญร่วมงาน "งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมงาน "งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี"

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:36 น.

 อ่าน 2,953

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนด จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๕ โดยใช้ชื่องานว่า "งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี" แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพระพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา

โดยจังหวัดได้กำหนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียน พิธีทอดถวายผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การแสดงนิทรรศการและการแสดงละครธรรมะฉลองวาระแห่งพุทธชยันตี ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ร่วมงานขอให้แต่งกายชุดสีขาวปฏิบัติธรรม หรือชุดสุภาพ

และขอเชิญชวน ลด ละ เลิก อบายมุข และร่วมกันแต่งกายด้วยชุดสีขาวปฏิบัติธรรมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในห้วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด