งาน Bangkok International ICT Expo 2012เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งาน Bangkok International ICT Expo 2012

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:21 น.

 อ่าน 2,830

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม

               นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แถลงข่าวการจัดงาน “Bangkok International ICT Expo 2012” ว่า กระทรวงฯ ได้จัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ขึ้น ระหว่างวันที่   3 – 6  สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม ของทุกปี โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อชาวต่างชาติในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายหลังประสบอุทกภัย

             “งาน Bangkok International ICT Expo 2012 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Thailand Towards AEC ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของประเทศตามแนวทาง Smart Thailand 2020 ที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา เกษตรกรรม การท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยได้กำหนดรูปแบบการจัดงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนนิทรรศการ 2.ส่วนแสดงสินค้า 3.ส่วนการประชุมสัมมนา และ 4.กิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

            ในส่วนการจัดนิทรรศการนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Royal Pavilion และ MICT Pavilion โดยส่วนแรกเป็นการจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในรูปแบบของการร่วมถวายพระพรผ่าน Online Kiosk ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือก Template ในแบบที่ต้องการ พร้อมลงชื่อและกดถวายพระพร จากนั้นถ้อยคำถวายพระพรจะถูก Random ขึ้นแสดง สลับบนจอภาพใน Gallery ตลอดช่วงเวลางาน พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจด้าน ICT ของทั้ง 3 พระองค์ ภายใต้แนวคิด “พระราชกรณียกิจด้าน ICT สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” อีกด้วย

           ส่วน MICT Pavilion เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรูปแบบ Smart Thailand Towards AEC ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซน คือ โซนแรก: 3 KEY STRATEGIC to SMART THAILAND เป็นนิทรรศการที่สะท้อนภาพการพัฒนาของประเทศตามทิศทางวิสัยทัศน์ Smart Thailand 2020 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาใน 3 KEY STRATEGIC คือ SMART NETWORK, SMART GOVERNMENT และ SMART BUSINESS

           โซนที่ 2 : Reflection ; SMART Thailand 2020 เป็นการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการเสมือนที่ให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ใน โลกปี 2020 ที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสัมผัสและทดลองด้วยประสบการณ์จริงกับโครงการและนวัตกรรมเทคโนโลยี ต่างๆ ใน SMART Thailand Interactive Showcase และ โซนที่ 3 : DISASTER PREPAREDNESS ซึ่งแบ่งเป็น “SMART ICT” for Disaster Preparedness ที่นำเสนอการนำเทคโนโลยี ICT มาใช้เพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังรวมทั้งแจ้งเตือนภัยพิบัติ และ “SMART ICT” for Disaster Management ที่จำลองห้องปฏิบัติการจริงของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และระบบการประมวลผลแจ้งเตือนภัย พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการ Disaster field Exhibition ที่จำลองบรรยากาศท่ามกลางพื้นที่พิบัติภัยซึ่งการสื่อสารหลักถูกผลกระทบจน ใช้งานไม่ได้   และการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เช่น TOT, CAT, SIPA กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กสทช. เป็นต้น

           ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงสินค้า ประกอบด้วยการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคเอกชน อาทิ AIS, TRUE, DTAC, Thaicom, Samsung, ZTE, Huawei เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ ATCI  ที่มุ่งเน้นการจับคู่ทางธุรกิจ การแสดงสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการไอทีและผู้ให้บริการด้านไอที

           ส่วนที่ 3 คือ ส่วนการประชุมสัมมนา เป็นการเปิดเวทีเพื่อให้ความรู้และนวัตกรรมด้าน ICT ในเรื่อง Towards “THAILAND SMART ICT” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ที่มาร่วมบรรยายพิเศษ และเสวนาในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ “Thailand e-Government Vision” และ “Profitable Prepaid Smart Phone” การเสวนาในเรื่อง “Smart Government Cloud Service สู่การปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ” และ “e-Government for the People ถึงเวลาสำหรับประเทศไทย?” การสัมมนาย่อยในหัวข้อ “Smart Network for Smart Thailand” และ การอภิปรายในหัวข้อ “Beyond Smart Tourism”

           และสุดท้ายเป็นส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ กิจกรรมการแสดง และร่วมสนุกผสานสาระด้าน ICT จากผู้ร่วมออกงานที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมเพื่อชิงรางวัล มากมายตลอดช่วงเวลาจัดงาน  
                   
           “กระทรวงฯ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน  “Bangkok International ICT Expo 2012” ในระหว่างวันที่ 3 – 6  สิงหาคม 2555 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ใหม่แห่งโลกไอที พร้อมช่วยยกระดับเทคโนโลยีไทยให้ก้าวไกล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างภาคภูมิด้วยกัน” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

ที่มา http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=6062&filename=index


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด