คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นแบบบูรณาการ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 158 แห่งเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นแบบบูรณาการ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 158 แห่ง

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:28 น.

 อ่าน 1,518

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นแบบบูรณาการ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 158 แห่ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางปรียา  ปาลิโพธิ ให้เกียรติ เป็นปรัธานในพิธีเปิด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด