นพ.วีระพล ธีรพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นพ.วีระพล ธีรพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:20 น.

 อ่าน 4,864

วันที่ 7 มีนาคม 2556 นพ.วีระพล ธีรพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่๕ พร้อมทั้งกราบไหว้ศาลพระภูมิ และพระไทร สิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ชาวปัญจมาธิราชอุทิศให้ความเคารพ เพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด