กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกัมพูชาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกัมพูชาจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:11 น.

 อ่าน 2,553
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับกัมพูชาจัดฝึกอบรม
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 
        นาย สวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี นี้นั้น รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงงานในภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย ดำเนินโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพ ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา และลาว
 
       สำหรับ จังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดโพธิ์สัต ราชอาณาจักรกัมพูชานั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมายาวนานและได้มีกิจกรรมร่วมมือกันมาเป็นลำดับ จนถึงมีการประชุมร่วมในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นที่มาของการฝึกอบรมในสองสาขาวิชาที่จังหวัดโพธิ์สัต คือ สาขาช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์และสาขาคอมพิวเตอร์ จนมีทักษะอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีการมอบวุฒิบัตรให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เมื่อวันที่ (17ก.ค.58 ) ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดโพธิ์สัต ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายสวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอิง กึมเลียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิ์สัต ร่วมเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะฝีมือแรงงานที่ จังหวัดโพธิ์สัต จำนวน 78 คน
 
 
ข้อมูล: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด