สารคดีโทรทัศน์เรื่อง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารคดีโทรทัศน์เรื่อง

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 11:24 น.

 อ่าน 1,994

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำสารคดีโทรทัศน์เรื่อง "ศรีสิขเรศวร" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของปราสาทพระวิหาร คำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ศาลโลก) เกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร เมื่อปี ๒๕๐๕ ปัญหาข้อพิพาทในปัจจุบัน และสถานะของคดีตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนเกี่ยวกับความเป็นมาของคดีฯ และการต่อสู้คดีของไทย

สารคดีโทรทัศน์เรื่อง "ศรีสิขเรศวร" ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ โดยสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ youtube เผยแพร่โดย สทท. กรมประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.phraviharn.org/ ทั้งนี้ หากต้องการสำเนาแผ่นดีวีดี สารคดี "ศรีสิขเรศวร" สามารถขอสำเนาได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน