ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ผู้เขียน:  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:19 น.

 อ่าน 1,676

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม   ดูรายละเอียด

วัน เวลา และถานที่สอบ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ  เลขประจำตัวผู้สมัคร ๑๐๐๑-๑๐๑๗ สัมภาษณ์รอบเช้า ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

                เลขประจำตัวผู้สมัคร ๑๐๑๘-๑๐๒๙ สัมภาษณ์รอบเช้า ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

เอกสารที่นำมาในวันสอบ

           บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด