วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่จากประเทศกลุ่มอาเซียน เดินทางมาศึกษาดูงานอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่จากประเทศกลุ่มอาเซียน เดินทางมาศึกษาดูงานอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09:15 น.

 อ่าน 2,377
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบ้านให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๕๖  นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๓๐ คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเข้าร่วมสัมมนาภายใต้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรู้ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างมาก
นายวิทยา ผิวผ่อง กล่าวด้วยว่า ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก และใช้ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ๒ ประเด็นสำคัญ คือ ส่วนแรกเป็นการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจังหวัดฯได้สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป จนมีคุณภาพและมีตลาดรองรับ จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และในส่วนที่สองเป็นการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ จึงเป็นผลทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดฯได้เป็นอย่างดี รวมถึง ทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้จากการสร้างอาชีพ พร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ที่มาข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด