เตรียมมอบของขวัญวันแรงงาน ส่ง ม. 40 คุ้มครองแรงงานอิสระเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมมอบของขวัญวันแรงงาน ส่ง ม. 40 คุ้มครองแรงงานอิสระ

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:32 น.

 อ่าน 2,619

 

เรื่อง  เตรียมมอบของขวัญวันแรงงาน ส่ง ม. 40 คุ้มครองแรงงานอิสระ

 

              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในสถานประกอบการ หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทุกสาขาอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) 

ที่มีอายุตั้งแต่   15-60 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ 2 ทางเลือกคือ

               ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท (ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท)ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณี คือ 

              1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (การรักษาพยาบาลสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้เช่นเดิม) ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทน

การขาดรายได้เมื่อผู้ประกันตนต้องนอนพัก ที่โรงพยาบาลตั้งแต่
2 วันขึ้นไป ได้รับเงินค่าชดเชย 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน/ปี

              2. กรณีทุพพลภาพ (การรักษาพยาบาลกรณีทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้เช่นเดิม) ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะให้เงินทดแทนทุพพลภาพ


15 ปี โดยจ่ายเป็นรายเดือน

              3. กรณีเสียชีวิต สำนักงานประกันสังคมจะให้เงินค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

              ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท (ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 และ

เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพ  อีก 1 กรณี

              ทั้งนี้ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบที่สนใจเข้าสู่ระบบประกันสังคมสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ผู้แทนเครือข่าย เช่น อาสาสมัครแรงงาน (อสร.), อาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้าน (อสม.) โดยเอกสารในการสมัคร ใช้สำเนาบัตรประชาชน  และกรอกแบบการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (สปส.1-40)

              มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอุทัยหมายเลข 035-800812-9 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 

{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด