การตั้งค่าใช้งาน SSLเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตั้งค่าใช้งาน SSL

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:49 น.

 อ่าน 11,277

เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รักษาความมั่นคง ปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้อง ข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้งที่เข้า ใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://

วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน SSL ของเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกตามโปรแกรมที่เรียกใช้งานดังนี้

Chrome
Firefox
Internet Explorer

วิธีตั้งค่าใช้งาน ssl ใน Chrome
1. ให้คลิกที่ “ดำเนินการต่อ” ดังภาพ

2. เมื่อคลิกเข้ามาจะปรากฏดังภาพ

3. สามารถคลิกดูข้อมูลของหน้าได้

วิธีตั้งค่าใช้งาน ssl ใน Firefox
1. คลิกที่ “ฉันเข้าใจถึงความเสี่ยง” ดังภาพ

2. เมื่อคลิกเข้ามาหน้าจอจะแสดงดังภาพด้านบน ให้คลิกไปที่ “เพิ่มข้อยกเว้น”

3. คลิกที่ “ยืนยันข้อยกเว้นความปลอดภัย” ตามภาพด้านบน ก็จะสามารถเข้าสู่หน้าระบบตามภาพด้านล่างได้

4. สามารถคลิกดูข้อมูลของหน้าได้

วิธีตั้งค่าใช้งาน ssl ใน Internet Explorer
1. คลิกที่ “Continue to this website (not recommended)” ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ ตามภาพ

2. เมื่อคลิกเข้ามาหน้าจอจะแสดงดังภาพ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด