หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...เอดส์...รู้เร็ว ป้องกัน รักษาง่ายกว่า เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชน...เอดส์...รู้เร็ว ป้องกัน รักษาง่ายกว่า

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:55 น.

 อ่าน 2,542

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เอดส์หรือโรคเอดส์
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคมทุกปี กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านเอดส์กำหนดให้เป็น “วันรณรงค์ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี (Voluntary Counselling and Testing Day : VCT Day)” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการทราบสถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง

 โรคเอดส์ เกิดจากการเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าไปทำให้ที่เม็ดเลือดขาว
ชนิด T lymphocyte ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคของร่างกายถูกทำลาย ซึ่งจะทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่ายและรุนแรงขึ้น เชื้อไวรัสเอดส์นั้นสามารถติดต่อได้หลายวิธี ได้แก่ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ได้มีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัย  ซึ่งเป็นช่องทางหลักของการแพร่กระจายของโรค โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าทางช่องคลอด, จากแม่ที่ติดเชื้อสู่ลูกขณะตั้งครรภ์หรือ
ขณะให้นมบุตร ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อจะมีโอกาสติดเชื้อด้วย ทั้งตอนขณะตั้งครรภ์ ตอนคลอด และตอนให้นมบุตร, ถูกเข็มฉีดยาที่มีเลือดของผู้ติดเชื้อเปื้อนอยู่  นอกจากนั้นช่องทางอื่นๆ เช่น การสัมผัสเลือดของผู้ติดเชื้อที่บริเวณแผลตามร่างกาย กินอาหารที่ถูกเคี้ยวโดยผู้ติดเชื้อ และมีเลือดของผู้ติดเชื้อเจือปน  อย่างไรก็ตาม
เชื้อ HIV ไม่สามารถติดต่อสู่คนจากทางอากาศและน้ำ เช่น โดยการจับมือหรือการสัมผัสภายนอก การดื่มน้ำ
แก้วเดียวกัน การใช้ถ้วยชามร่วมกัน การสัมผัสกับเหงื่อหรือน้ำตาของผู้ติดเชื้อ การว่ายน้ำในสระเดียวกัน
การใช้โถส้วมเดียวกัน หรือทางสัตว์พาหะ เช่น ยุงที่กัดผู้ติดเชื้อไปกัดผู้อื่นต่อก็ไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อ HIV ได้เช่นกัน

การป้องกันโรคเอดส์นั้นสามารถทำได้โดยการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการคุมกำเนิด
เพียงวิธีเดียวที่สามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้ การคุมกำเนิดวิธีอื่นนอกจาก
ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้, งดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้อื่นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น, การป้องกันการติดต่อจากแม่สู่ลูก ในปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อเอดส์ขณะฝากครรภ์ สำหรับสตรีที่ตรวจพบเชื้อเอดส์ขณะตั้งครรภ์จะต้องได้รับยาต้านไวรัส และ
งดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อช่วยลดโอกาสส่งต่อเชื้อจากแม่สู่ลูกได้                                                           นพ.พิทยาฯ กล่าวต่อว่า “ประโยชน์ 6 ข้อที่ควรตรวจเอชไอวี” คือ การตรวจเอชไอวีจะทำให้
1. สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที ไม่ต้องรอให้แสดงอาการ 2. ได้รับการรักษา จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างปกติ 3. สามารถวางแผนป้องกันคู่ของตนเองติดเชื้อ และชวนคู่ไปตรวจเลือดได้ 4. สามารถวางแผนป้องกันการติดเชื้อไปสู่ลูกได้ 5. สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้ 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง                                                            หากมีข้อสงสัยหรือมีความกังวลเรื่องเอชไอวี/เอดส์ สามารถโทรศัพท์เข้ามาขอรับบริการปรึกษาได้ที่ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ ทุกวัน ในเวลา 09.00 - 21.00 น.


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด