สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม To be number 1 และในโอกาสนี้ ทีมโรงเรียนบางปะหัน ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชย ประเภทชมรม to be number 1 ในสถานศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม To be number 1 และในโอกาสนี้ ทีมโรงเรียนบางปะหัน ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชย ประเภทชมรม to be number 1 ในสถานศึกษา

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:42 น.

 อ่าน 2,188

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนัทธี บ่อสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ ของชมรม To be number 1 และในโอกาสนี้ ทีมโรงเรียนบางปะหัน ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชย ประเภทชมรม to be number 1 ในสถานศึกษา ณ Hall 9 อิมแพ็คเมืองทองธานี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด