การเดินทางมาตรวจราชการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเดินทางมาตรวจราชการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:22 น.

 อ่าน 1,924

 

 นายอภิชาต   สุติคา  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)ในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบจากการประกาศกรมชลประทาน  ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2558    เรื่อง ชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด  ในการเดินทางมาตรวจราชการของ       นายชวลิต   ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะ  ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน  2558  ณ โครงการ    ชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด