การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

ผู้เขียน:   จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 16:43 น.

 อ่าน 4,564

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ส่วนราชการภูมิภาคได้มีความรู้เกี่ยวกับ PMQA และเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยธรรมชาติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ระบบ GIS กับฐานข้อมูลอื่นๆโดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการส่งแบบตอบรับให้จังหวัดทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด