พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:49 น.

 อ่าน 1,911

พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

ทำไมต้องมี พ.ร.บ. ฉบับนี้ ?

    เจ้าหนี้หลายรายมักกระทำการทวงหนี้กับลูกหนี้อย่างไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ รุนแรง คุกคาม ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น "พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558" จึงถูกตราขึ้นเพื่อช่วยไม่ให้ลูกหนี้ทวงถามหนี้ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

      1. การทวงหนี้ต้องมีใบอนุญาต

      2. ห้ามทวงหนี้กับบุคลอื่น ไม่ว่าญาติหรือคนรู้จักของลูกหนี้

      3. ทวงถามหนี้ได้เฉพาะสถานที่ที่ลูกหนี้ระบุไว้เท่านั้น

      4. ทวงหนี้ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น.-20.00น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00น.-18.00น.

      5. ห้ามเอาเปรียบลูกหนี้โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในการทวงหนี้

      6. ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือสร้างความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้

       7. ในการทวงหนี้ ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้

       8. ห้ามเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้

       9. ห้ามสร้างเรื่องโกหกเพื่อทวงหนี้ หรือทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำเนินคดี หรือจะถูกยึดทรัพย์โดยหน่วยงานต่างๆ

ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษทางอาญา

       1. ทวงถามหนี้โดยไม่จดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงหนี้ ,ทวงหนี้ญาติหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ,ดูหมิ่นลูกหนี้

       ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

        2. สร้างเรื่องโกหกเพื่อทวงหนี้ หรือทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำเนินคดี หรือจะถูกยึดทรัพย์โดยหน่วยงานต่างๆ

        ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท

         3. ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือสร้างเรื่องโกหกเพื่อทวงหนี้โดยใช้ข้อความ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของหน่วยงานรัฐ

         ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

ที่มาจาก : จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด