ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 999 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 451
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานอยุธยาเอ็กซ์โป ๒๐๑๒ (AYUTTHAYA EXPO 2012)

 อ่าน 716
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

 อ่าน 474
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

 อ่าน 522
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าอัตโนมัติระยะที่ ๓

 อ่าน 560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารแผนกช่างเครื่องเรือนไม้

 อ่าน 477
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์

 อ่าน 458
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 705
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 525
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ้างติดตั้งกันสาดโรงตรวจสภาพรถ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 742
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างก่อสร้างเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 524
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 176
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร