ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 919 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำกรุงศรีอยุธยา

 อ่าน 309
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 162
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคาจ้างติดตั้

 อ่าน 105
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางโครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 97
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง

 อ่าน 87
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร