ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 959 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

ไม่มี

 อ่าน 323
สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย

 อ่าน 685
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง รพ.สต.มหาราช

 อ่าน 304
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคลองสวย น้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 784
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 452
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กฯ จำนวน 80 แห่ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 425
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 517
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศ)

 อ่าน 402
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

 อ่าน 362
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร