ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 1001 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ วิธี e-bidding

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 367
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล

 อ่าน 246
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพสต.บ่อตาโล่ อ

 อ่าน 236
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลวังน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 325
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำกรุงศรีอยุธยา

 อ่าน 638
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำกรุงศรีอยุธยา

 อ่าน 384
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 290
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคาจ้างติดตั้

 อ่าน 204
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางโครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 220
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง

 อ่าน 220
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร