ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 1028 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

โครงการคลองสวย น้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 894
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 522
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กฯ จำนวน 80 แห่ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 446
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 555
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศ)

 อ่าน 442
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

 อ่าน 391
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ วิธี e-bidding

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 382
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล

 อ่าน 290
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพสต.บ่อตาโล่ อ

 อ่าน 265
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร