ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 1070 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 500
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานอยุธยาเอ็กซ์โป ๒๐๑๒ (AYUTTHAYA EXPO 2012)

 อ่าน 757
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

 อ่าน 538
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที

 อ่าน 620
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าอัตโนมัติระยะที่ ๓

 อ่าน 621
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารแผนกช่างเครื่องเรือนไม้

 อ่าน 541
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์

 อ่าน 516
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 769
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร