ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 1008 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์

 อ่าน 474
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 728
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 540
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ้างติดตั้งกันสาดโรงตรวจสภาพรถ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 755
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างก่อสร้างเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 533
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 192
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่มี

 อ่าน 349
สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซ่อมแซมหลังคา รพ.สต.สามบัณฑิต อ.อุทัย

 อ่าน 742
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง รพ.สต.มหาราช

 อ่าน 370
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการคลองสวย น้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 885
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 511
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กฯ จำนวน 80 แห่ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 443
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 550
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศ)

 อ่าน 436
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร