ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 980 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

โครงการคลองสวย น้ำใส จากพลังงานธรรมชาติ ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 795
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 474
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสาวหาญ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กฯ จำนวน 80 แห่ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 436
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้พลังงานจากธรรมชาติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 527
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างเครื่องเติมอากาศ)

 อ่าน 418
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

 อ่าน 372
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ วิธี e-bidding

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 352
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล

 อ่าน 237
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ รพสต.บ่อตาโล่ อ

 อ่าน 214
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลวังน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 259
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำกรุงศรีอยุธยา

 อ่าน 557
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำกรุงศรีอยุธยา

 อ่าน 376
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 272
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร