ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 954 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

ประกาศราคากลางงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลวังน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 238
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำกรุงศรีอยุธยา

 อ่าน 522
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำกรุงศรีอยุธยา

 อ่าน 355
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 240
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคาจ้างติดตั้

 อ่าน 165
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางโครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 175
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง

 อ่าน 170
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร