ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 919 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

รพสต.วังจุฬา อ.วังน้อย จัดซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 346
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รพสต.เทพมงคล อ.บางซ้าย ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 322
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รพสต.วัดพระญาติจ้างเหมาปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ห้องแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 390
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 382
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รพ.พระนครศรีอยุธยา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 359
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รพ.วังน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 318
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รพ.บางปะอิน สอบราคาจ้างงานครุภัณฑ์สั่งทำ จำนวน 25 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 330
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสอ.นครหลวงประกาศราคากลางการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 257
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.อยุธยาประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 301
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร