ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวย้อนหลัง จำนวน 934 ข่าว แสดงหน้าละ 30 รายการ

รพสต.วัดพระญาติจ้างเหมาปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ห้องแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 406
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.พระนครศรีอยุธยาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 389
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รพ.พระนครศรีอยุธยา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 362
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รพ.วังน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 321
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รพ.บางปะอิน สอบราคาจ้างงานครุภัณฑ์สั่งทำ จำนวน 25 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 342
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสอ.นครหลวงประกาศราคากลางการจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 265
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.อยุธยาประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 304
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำถังหมักเศษอาหารเป็นแก๊สชีวภาพพร้อมติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 253
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานจ้างทำถังหมักเศษอาหารเป็นแก๊สชีวภาพพร้อมติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 292
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รพ.อยุธยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 338
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพสต.วังจุฬา

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 318
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาต่อเติมห้องรักษาพยาบาล รพสต.หนองคัดเค้า อ.อุทัย

 อ่าน 229
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 715
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง สอบราคาจ้างทำถังหมักเศษอาหารเป็นแก๊สชีวภาพพร้อมติดตั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 264
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร