ปปช.ตั้ง"สมเด็จเกี่ยว"ที่ปรึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปปช.ตั้ง"สมเด็จเกี่ยว"ที่ปรึกษา

ผู้เขียน:  ปรัศนี เปี่ยมศิริมงคล จาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:38 น.

 อ่าน 3,138

พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ กล่าวว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีแนวทางที่จะนำหลักศาสนามาป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงได้เข้ามาหารือกับทางสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ และสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ให้คำแนะนำไปว่าในส่วนของคณะสงฆ์สามารถช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ได้ โดยจะให้พระสงฆ์เทศน์สอนประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ พร้อมกันนี้ทางป.ป.ช.ยังได้แต่งตั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และแต่งตั้งตนเป็นกรรมการของโครงการดังกล่าวด้วย จากนี้ทางป.ป.ช.จะนำแนวทางที่สมเด็จพระพุฒาจารย์แนะนำไปเป็นแนวทางดำเนินการในโครงการ พร้อมทั้งจะมีการทำเรื่องเสนอมายังมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อขอความร่วมมือไปยังวัดทั่วประเทศด้วย ซึ่งต้องอยู่ที่ ป.ป.ช. ว่าจะมีการเสนอเรื่องมายังมหาเถรฯ เมื่อใด แต่ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ ก็จะนำแนวทางดังกล่าวไปอบรมให้กับนักเรียนด้วย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการใช้หลักศาสนาแก้ปัญหาการทุจริต ซึ่งโดยปกติทางสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ จะมีการจัดอบรมให้กับนักเรียนเฉลี่ยปีละประมาณ 100,000-200,000 คนอยู่แล้ว ดังนั้น ในการอบรมปี 2554 จะนำเรื่องการทุจริตเสริมเข้าไปในการอบรมด้วย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด