สสจ.อย. : สสจ.ร่วมอยุธยาปาร์คจัดงานมหกรรมรวมพลคนอยุธยารักษ์สุขภาพเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.อย. : สสจ.ร่วมอยุธยาปาร์คจัดงานมหกรรมรวมพลคนอยุธยารักษ์สุขภาพ

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12:14 น.

 อ่าน 3,712

วันที่ 25 กรกฏาคม 2554 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนอยุธยารักษ์สุขภาพ “ทำความดีเข้าพรรษา รักษ์ฟัน รักสุขภาพ ยิ้มสดใส หัวใจแข็งแรง” พร้อมด้วยนายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สาธารณสุขอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุข และดารา นักแสดง ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
       
       นายวิทยา เปิดเผยว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้พัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญรุดหน้าอย่างมาก มีสถานพยาบาลและบุคลากรให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนเข้าถึง บริการได้มากขึ้น มีสุขภาพอนามัยทีดีขึ้นเป็นลำดับ
       
       อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการเปลี่ยนไปของโลกและประเทศ อาทิ กระแส โลกาภิวัฒน์ ระบบทุนนิยม บริโภคนิยม เทคโนโลยีและสังคม ที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป ทำให้มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดมากขึ้น นำไปสู่ปัญหาโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาท้าทาย ที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
       
       สุขภาพช่องปาก โรคฟันผุในเด็กทั้งในเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียนและกลุ่มเยาวชน ยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกรทบต่อสุขภาพ และพัฒนาการของเด็ก
       
       นอกจากนี้ ปัญหาการสูญเสียฟันของกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาต่อการบทเคี้ยวอาหาร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
       
       โดยการควบคุมน้ำหนัก ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้ รวมทั้งการออกกำลังกาย จึงเป็นการควบคุม ความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติได้ รวมทั้งการดูแลสุขภาพในช่องปาก จะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาวได้
       
       การจัดงานในวันนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตน เอง โดยการ “ทำความดี เข้าพรรษา”เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ลดอ้วน ลดโรค และยิ้มสวย สดใส สุขภาพฟันแข็งแรง จึงต้องขอขอบคุณทางศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และ สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

ภาพ พัชรี : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าว : www.manager.co.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด