การสำรวจช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสำรวจช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:10 น.

 อ่าน 2,264

ตามที่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ว่า รัฐบาลจะจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนประสบอุทกภัย ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพื่อเติม  ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท   เพิ่มเติมอีก จากเดิมที่จังหวัดได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ทั้งสิ้น ๕๐,๑๕๕ ครัวเรือน แบ่งเป็น
- รอบ ๑ จำนวน ๒๓,๖๖๐ ครัวเรือน  
- รอบ ๒ จำนวน ๒๖,๔๙๕ ครัวเรือน 

                    ธนาคารออมสินได้จ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรอบแรกครบถ้วนแล้ว  ขณะนี้กำลังเร่งจ่ายในรอบที่สอง  แต่ประสบปัญหาบางพื้นที่ประชาชน อาจเดินทางมารับเงินไม่สะดวก จึงขอให้ติดต่อกับธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้าน เพื่อสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้ง

                   สำหรับสำรวจรอบใหม่ ครั้งที่ ๓  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อำเภอ/เทศบาล/อบต.  กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมรายละเอียดส่งจังหวัด  แล้วจังหวัดจะนำผลการสำรวจจำนวนครัวเรือน จำนวนคน เป็นรายอำเภอที่ประสบปัญหาอุทกภัย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ไปที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อรอเข้า ครม.อนุมัติ ต่อไป 

                    การคัดแยกผู้ประสบอุทกภัย ๓ กลุ่ม  รอการช่วยเหลือ มีดังนี้
                    ๑) น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยประจำโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
                    ๒) บ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๗ วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
                    ๓) บ้านพักอาศัยประจำได้รับความเสียหายจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

                 

                เทศบาลอโยธยา ตั้งจุดรับ-แจกแบบฟอร์มเพื่อให้ประชาชนยื่นเรื่องพร้อมหลักฐาน ที่ห้างโลตัสสาขาอยุธยาพาร์ค  ชั้น ๑  ขอเชิญชวนประชาชนที่ประสบอุทกภัย และไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อสำรวจแล้วรอบ๑-๒  ยื่นเรื่องด่วน!!
                      
                      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การขอรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท  ที่นี่ 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด