ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน IT จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน IT จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:18 น.

 อ่าน 2,898

                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนาบุคลากร   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการส่วนภูมิภาค  อำเภอ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัด อีกทั้งยังมุ่งให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย  และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

เวลา

ระบบลงข่าวจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๕

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๕

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๕

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การเขียนผังความคิด
และสรุปย่อ ด้วยโปรแกรม
Mind Manager 

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๕

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

การสร้างและใช้ Facebook อย่างสร้างสรรค์ในสังคมออนไลน์  

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๕

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Proshow Gold

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๕

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.


 วิธีการสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันนี้ - ภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑. สามารถลงทะเบียนตอบรับในระบบลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมโดยเข้าไปที่http://www.ayutthaya.go.th/training      >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    

๒. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.ayutthaya.go.th/training/chkname.php   ** ก่อนการอบรมล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ **

สถานที่ฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ ๑๔ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ห้อง ๓๑๑๒๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                     กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                     โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๓๓ ๕๖๖๕ ต่อ ๒๖

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด