โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 14:27 น.

 อ่าน 1,601

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ" สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไป พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี และเขตปริมณฑล  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด