นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เพื่อเป็นประธานเผาทำลายยาเสพติดพร้อมเปิดกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๙ มิ.ย. ๕๕ เพื่อเป็นประธานเผาทำลายยาเสพติดพร้อมเปิดกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 16:32 น.

 อ่าน 1,510

 

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประธานเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางและของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษที่อยู่ในคดีเดียวกับยาเสพติด ทั้งหมด ๑,๐๒๓ คดี น้ำหนัก ๒,๗๕๕ กิโลกรัม เป็นประเภทเฮโรอีน มอร์ฟีน เมทแอมเฟตามีน รวมถึงเผาทำลายยาสูตรผสมชูโดอีเฟดรีนวัตถุออกฤทธิ์ อีก เกือบ ๒ ล้านเม็ด และกัญชา ๑,๓๒๔ กิโลกรัม จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อเปิดกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ ๘๐ พรรษา มหาราชินี ซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ๑๕,๐๐๐ คน รวมเป็นพลังแผ่นดินและร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อแม่ของแผ่นดิน

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขับเคลื่อน ปราบปราม และเฝ้าระวัง ยาเสพติดอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยงในชุมชน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด