ขอเชยร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าวตามโครงการนาราชการโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชยร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าวตามโครงการนาราชการโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ผู้เขียน:  ปาณิสรา กล่ำรัศมี จาก อำเภอเสนา
เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 15:25 น.

 อ่าน 2,720

ตามที่อำเภอได้จัดกิจกรรมหว่านข้าวตามโครงการนาราชการโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แก้จนในแปลงที่จังหวัดมอบหมาย เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2555  ที่ผ่าน ขณะนี้ข้าวเริ่มสุกพร้อมเกี่ยวแล้ว อำเภอจึงจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวตามดครงการนาราชการโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แก้จน  ในวันที่ 18  กันยายน2555 เวลา 14.00น

ณ บริเวณที่ดินของนางสุนันทา  จูงใจ  หมู่ที่ 6 ตำบลเจ้าเจ็ด  อำเภอเสนา จ.พระนครศรอียุธยา  ในการนี้ได้เชิญท่านผู้ว่าราชกาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานด้วย

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยอำเภอเสนา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด