๒๑-๒๓ ก.ย.๕๕ เชิญเที่ยวงานสายสัมพันธ์อยุธยา-ญี่ปุ่น ฉลองศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ๒๕ ปีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๑-๒๓ ก.ย.๕๕ เชิญเที่ยวงานสายสัมพันธ์อยุธยา-ญี่ปุ่น ฉลองศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ๒๕ ปี

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:35 น.

 อ่าน 3,119

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงข่าวจัดงานสายสัมพันธ์อยุธยา-ญี่ปุ่น ครบรอบ 25 ปี ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน นี้
 
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๐  เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา  โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวนเงิน ๙๙๙ ล้านเยน  เพื่อเป็นทีระลึกครบรอบความสัมพันธ์ประเทศไทยกับญี่ปุ่น ครบรอบ ๖๐๐ ปี โดยให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยระดับชาติด้านอยุธยาศึกษา เพื่อถ่ายทอดเรื่องรวประวัติศาสตร์ไทยเป็นราชธานีสมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยเป็นพิพิธภัณท์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดประวัติศาสตร์
 
ภายในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้นำการแสดงที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น มาร่วมแสดงให้กับสื่อมวลชน ได้แก่ การแสดงตีกลองไทโก๊ะ ซึ่งเป็นประเพณีของญี่ปุ่น การแสดงรำบองโอโดริ สาธิตการต่อสู้ซามูไร ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานอย่างมาก
 
กิจกรรมภายในงาน ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา  ได้เปิดโรงภาพยนตร์ ๓๖๐ องศา ให้ผู้เข้าชมได้ตืนตาตื่นใจกับการนำเสนอภาพยนตร์แบบวงกลม  โรงภาพยนตร์อโยธยาเธียเตอร์ เปิดฉายวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น.

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕


 
วันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด