โครงการเด่น งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเด่น งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 13:23 น.

 อ่าน 2,681

โครงการเด่นตามแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี ๒๕๕๖
เน้น ๔ ยุทธศาสตร์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาอันดับ ๑

          เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 245,619,800 บาท  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณ 206,607,100 บาท   และจังหวัดได้จัดทำแผนงาน/โครงการแบ่งออกเป็น       4 ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ปี พ.ศ.

 ยุทธศาสตร์ที่ 1

 ยุทธศาสตร์ที่ 2

 ยุทธศาสตร์ที่ 3

 ยุทธศาสตร์ที่ 4

 งบบูรณาการ

2555

     71,380,000

     57,244,400

     42,135,000

     64,860,400

 10,000,000

2556

     67,352,900

     20,000,000

     48,326,000

     60,928,200

 10,000,000

    อ่านต่อ

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด