ขอเชิญร่วมสักการะองค์พระบรมเกศาธาตุเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมสักการะองค์พระบรมเกศาธาตุ

ผู้เขียน:  ธัญลักษณ์ อาภรณ์เทวัญ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 12:44 น.

 อ่าน 3,316

 ด้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี        และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ในความอุปถัมภ์สมเด็จพระพุทธาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ  ได้ร่วมกับโครงการ 26 พุทธศตวรรษ             จัดโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ สักการะองค์พระบรมเกศาธาตุ  โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆนายก  สยามวงศ์นิกาย  ฝ่ายมัลลตวะ  แห่งวัดบุปผาราม  กรุงแคนดี้  ประเทศศรีลังกา  ให้อัญเชิญองค์พระบรมเกศาธาตุ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศศรีลังกา  มาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก  เพื่อฉลองในโอกาส 26 พุทธศตวรรษ  และฉลองครบรอบ 260 ปี  แห่งความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  โดยได้ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว   ณ  ท้องสนามหลวง  ระหว่างวันที่ 28  ธันวาคม 2555         ถึงวันที่ 6 มกราคม 2556  และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ พระบรมเกศาธาตุอย่างทั่วถึง  จึงอัญเชิญ      องค์พระบรมเกศาธาตุมาประดิษฐาน  ณ  วัดใหญ่ชัยมงคล  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในระหว่างวันที่ 7 16 มกราคม  2556  เป็นระยะเวลา 10 วัน      

   ดังนั้น  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประสัมพันธ์เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ  พร้อมทั้งข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  นักเรียน  นักศึกษา  และสมาชิกในสังกัด  ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสักการะองค์พระบรมเกศาธาตุ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  ตามกำหนดวัน   เวลา สถานที่  ดังกล่าว


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด