บันทึกสถิติกินเนสบุ๊ค การออกบริการแพทย์เคลื่อนที่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกสถิติกินเนสบุ๊ค การออกบริการแพทย์เคลื่อนที่

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:05 น.

 อ่าน 3,372

                        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา สถาบันพระปกเกล้าโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารการแพทย์รุ่นที่ 1 แพทยสภา ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เพื่อบรรเทาปัญหาการรอคอย และความยากลำบาก ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จะให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์อาสาสมัครกว่า  300 ราย ซึ่งมีการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางจำนวน 20 คลินิก ได้แก่

1.บริการตรวจคัดกรองโรค       2.โรคทั่วไป

3.โรคหัวใจ                       4.โรคระบบประสาท

5.โรคระบบทางเดินอาหาร      6.ข้อเข่าเสื่อม

7.โรคกระดูก                     8.โรคผิวหนัง

9.โรคนิ้วล็อก                    10.คลินิกเด็ก

11.ทันตกรรม                   12.โรคตา

13.โรคหู คอ จมูก              14.โรคทางนรีเวช

15.โรคก้อนที่เต้านม            16.แพทย์แผนจีน/ฝังเข็ม

17.โรคริดสีดวงทวาร           18.ตรวจเลือด

19.ตรวจมวลกระดูก            20.บริการรถ CXR เคลื่อนที่ MAMOGRAM U/S

   ถือเป็นครั้งแรกของโลกด้วย ที่มีทีมแพทย์อาสามากมายลงพื้นที่ไปบริการรักษาประชาชน  ซึ่งได้มีการบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊ค (GUINNESS BOOK WORLD RECORD) เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพ ของวงการสาธารณสุขไทย และสามารถทำลายสถิติโลกที่ทำไว้เดิม คือ การตรวจตา ในเวลา ๑ ชั่วโมง จำนวน ๑๕๑ ราย  แต่สถิติบันทึกใหม่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเวลา ๑ ชั่วโมง ตรวจตาได้ ๔๕๐ ราย 

นอกเหนือจากการแสดงพลังความจงรักภักดีแด่องค์พระประมุขของชาติ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ล้นเกล้าฯ ของปวงชนชาวไทย


    

     

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด