เชิญร่วมพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญร่วมพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:18 น.

 อ่าน 2,483

กำหนดการ

การจัดทำพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เวลา ๐๖.๕๕ น.          - ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครอง

                                  ส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ และสถานศึกษา

                                  พร้อมกัน ณ บริเวณพิธ๊ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีบวงสรวง

เวลา ๐๗.๐๙ น.         - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

                                  บริเวณพิธี

                               -  ประธานสักการะพระพุทธไตรรัตนนายกจำลอง  ไหว้ศาลตายาย              

                                  ศาลพระภูมิ ตามลำดับ

                               - ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

                                  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕)

                               - ถวายพวงมาลัย

                               - ประกอบพิธ๊บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

                                 เจ้าอยู่หัว (ร.๕)

                              - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้าเครื่องบวงสรวง และจุดธูปปักที่เครื่อง

                                บวงสรวงทุกที่

                             -  พราหมณ์ประกอบพิธีชุมนุมเทวดา อ่านโองการบวงสรวงสังเวย

                             -  ประธานโปรดข้าวตอกดอกไม้

พิธีสงฆ์

เวลา ๐๗.๓๐ น.       - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง

                             - ประธานกราบประธานสงฆ์

                             - กลับมานั่งเก้าอี้สำหรับประธาน

                             - เจ้าหน้าที่อาราธนาให้ศีล

                             - ประธานสงฆ์ให้ศีล

                             - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

                             - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (ถวายพรพระ)

                             - เจ้าหน้าที่เทียบภัตตาหาร ปิ่นโต และปัจจัยไทยธรรม

                             - เจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายภัตตาหาร ปิ่นโต และปัจจัยไทยธรรม

                             - ประธานในพิธี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนปิ่นโตภัตตาหารและ

                              จตุปัจจัยไทยธรรม

                            - พระสงฆ์อนุโมทนา

                            - ประธานกรวดน้ำ รับพร

                            - พระสงฆ์เดินทางกลับ

                            - ประธานประกอบพิธีลาเครื่องบวงสรวงสังเวย

                            - เสร็จพิธี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด