การศึกษาหลักสูตรกองทัพเรือ รุ่นที่ 46เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การศึกษาหลักสูตรกองทัพเรือ รุ่นที่ 46

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:30 น.

 อ่าน 3,787

                           ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ากองทัพเรือเปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างนักคิดและนักยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วย กำลังรบในระดับยุทธการ–ยุทธศาสตร์ และผู้บริหารหน่วยระดับกรม/กองเรือ ตามประเภทของ ทร. ตลอดจนฝ่ายอำนวยการระดับสูงของกองทัพไทยได้ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2556    โดยมีระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 10 เดือน โดยเริ่มเปิดการศึกษาประมาณปลายเดือนตุลาคม 2556 และปิดการศึกษาในต้นเดือนกันยายน 2557 โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับ การศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                            1. เป็นข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป โดยมีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

                            2. อายุไม่เกิน 54 ปี (ไม่เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2502)

                            3. ได้รับความไว้วางใจถึงขั้น “ลับที่สุด”

                            4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์

                            5. ไม่ติดราชการจำเป็น สามารถตรากตรำในการ  ศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่หลักสูตรกำหนด

                       สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองศึกษา กรมกำลังพลทหารเรือ             โทร. 0 2475 8153


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด