สภากาแฟ 1 พ.ค.56เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภากาแฟ 1 พ.ค.56

ผู้เขียน:  นางสาวปิยะนุช บุญมาลา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:02 น.

 อ่าน 2,644

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และอำเภอมหาราช ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการพบปะหารือ "สภากาแฟ" อย่างไม่เป็นทางการ ณ บริเวณ

อาคารนิทรรศการอำเภอมหาราช อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี(ทุ่งหันตรา) อำเภอพระนครศรี

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          โดยได้เกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด, ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด, คณะหัวหน้าส่วน

ราชการและหน่วยงานเอกชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

   
   
   

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด