ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 15:57 น.

 อ่าน 6,872

  ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนอนโยบายในการปกป้องสถาบันของชาติ ซึ่งในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดี ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรวมทั้งขอพระราชทานราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และ พระฉายาลักษณ์ที่ได้รับพระราชทาน เพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการอัดขยายเพื่อมอบให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญไปประดิษฐานในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด