โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:10 น.

 อ่าน 2,778

นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้มอบหมายให้นายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   และนายชูศิษฎ์   คุปพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะทำงาน ออกปฏิบัติงานตามแผนในโครงการฯ  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดตึก ตำบลท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด