โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ครั้งที่ 7/2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ครั้งที่ 7/2556

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:29 น.

 อ่าน 3,317

บริษัทCPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนไข่ไก่โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง ปี 2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียน ซึ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโต ได้รับประทานอาหารตอนเช้าครบทุกคน ร่างกายและสมองจะได้พัฒนาอย่างเต็มที่ จำนวน1,500 ฟอง โดยผ่านการประสานงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด