แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ปปช.เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ปปช.

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:33 น.

 อ่าน 40,918

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง / รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
    ตาราง ปปช.01 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
    ตาราง ปปช.02 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
    ตาราง ปปช.03 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
    ตาราง ปปช.04 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
    ตาราง ปปช.05 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
    ตาราง ปปช.06 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
    ตาราง ปปช.07 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

    คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
   คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e - GP
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด