ประกาศ/คำสั่ง กอ.รส.เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ/คำสั่ง กอ.รส.

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:27 น.

 อ่าน 5,148

ประกาศ/คำสั่ง กอ.รส.

ประกาศ

ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)

 

ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ประกาศใช้ พรบ.กฎอัยการศึก ตั้งแต่ 20 พ.ค.57 เพื่อรักษาความสงบเนื่องจากการสถานณ์การชุมนุมในปัจจุบัน

 

 

คำสั่ง

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 14/57เรื่องการใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 13/57ให้ยุติเคลื่อนมวลชนไปที่ต่างๆย้ำ ชุมนุมใน พื้นที่ที่กำหนด ให้ มทภ., ผวจ., ตร.ป้องกันยับยั้งมิให้ชุมนุมในพื้นที่

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 12/57 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 10/57 เรื่อง ห้ามพกพาหรือใช้อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 9/57 เรื่อง ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของ กอ.รส.

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 8/57 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 7/57 เรื่อง ขอความร่วมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสถานีวิทยุชุมชน (เพิ่มเติม)

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 6/57 เรื่อง ขอความร่วมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสถานีวิทยุชุมชน

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 5/57 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 3/57 เรื่อง ห้ามการเสนอข่าว แจกจ่าย จำหน่ายสิ่งพิมพ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

 

คำสั่ง กอ.รส. ที่ 2/57 เรื่อง ให้กลุ่มมวลชนอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

 

คำสั่ง กอ.รส.ที่ 1/57 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด