สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิณผล ครั้งที่ 7/2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการประกวดหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น 3 อ. 2 ส. พร้อมแสดงความยินดีกับ รพสต.ลาดงา อำเภอเสนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ในการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.กรุงเก่า : นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิณผล ครั้งที่ 7/2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการประกวดหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น 3 อ. 2 ส. พร้อมแสดงความยินดีกับ รพสต.ลาดงา อำเภอเสนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ในการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:43 น.

 อ่าน 3,078

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมิณผล ครั้งที่ 7/2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการประกวดหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น 3 อ. 2 ส. พร้อมแสดงความยินดีกับ รพสต.ลาดงา อำเภอเสนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ในการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด