การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:20 น.

 อ่าน 2,190

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี และนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด