การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่2/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่2/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:34 น.

 อ่าน 1,862

พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ซึ่งที่ประชุมได้วางแผนในด้านการออกแบบจัดเก็บชุดข้อมูลสถิติระดับจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ  โดยมีคณะทำงานจัดทำข้อมูลสถิติ ๕ ด้าน เข้าร่วมประชุม  ดังนี้
        (๑)  ด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมรดกโลกทางวัฒนธรรม
        (๒) ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
        (๓) ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย
        (๔) ด้านคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน
        (๕) ด้านพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางลำน้ำ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด