จังหวัดออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จ้างแรงงาน ฝึกอาชีพ ฯ เริ่ม 1 พ.ย. 57เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน บรรเทาผลกระทบภัยแล้ง จ้างแรงงาน ฝึกอาชีพ ฯ เริ่ม 1 พ.ย. 57

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10:03 น.

 อ่าน 2,241

วันนี้ (16 ต.ค.57) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบนโยบายแก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องของการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ การออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด