ที่ อย 0016.5/ ว 2204 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย 0016.5/ ว 2204 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 14:19 น.

 อ่าน 2,722

ที่ อย 0016.5/ ว 2204 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลตั้งแต่ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด