คณะยุวทูตความดีจังหวัดพังงา เยือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะยุวทูตความดีจังหวัดพังงา เยือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:13 น.

 อ่าน 1,903

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานเปิดโครงการเหย้า-เยือนคณะยุวทูตความดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมโกเมศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  และในวันเดียวกันเวลา ๑๗.๓๐ น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับพร้อมเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาพ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑
http://www.aya1.go.th/index2.php

โครงการเหย้า-เยือน คณะยุวทูตความดี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  40 โรงเรียน จาก 10 จังหวัด ซึ่งจะแบ่งเป็น ๕ คู่จังหวัด แต่ละจังหวัดจะมี ๓ โรงเรียนภาคี  
(๑) พระนครศรีอยุธยา – พังงา  
(๒) ร้อยเอ็ด – ภูเก็ต   
(๓) หนองคาย – กาญจนบุรี  
(๔) พัทลุง – ลำปาง   
(๕) กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน

กำหนดการของคู่เหย้าเยือน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-พังงา ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนภาคี 
(๑) ร.ร.วัดสว่างอารมณ์
(๒) ร.ร.วัดหันตรา
(๓) ร.ร.วัดหนองเป้า

จังหวัดพังงา-พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๘ มี.ค. ๕๘
โรงเรียนภาคี
(๑) ร.ร.บ้านลำแก่น
(๒) ร.ร.วัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓
(๓) ร.ร.บ้านท่าสนุก

คณะเยาวชนยุวทูตฯ จะได้เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจในอัตตลักษณ์ความแตกต่างและวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค เป็นการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล ทำให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน ปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี และสานมิตรภาพระหว่างภูมิภาคในทุกระดับ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด