วันที่ 24 เมษายน 2558 นายทรงกลด สว่างวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานคณะที่ 10 เสริมบทบาทความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 เมษายน 2558 นายทรงกลด สว่างวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานคณะที่ 10 เสริมบทบาทความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:15 น.

 อ่าน 3,112

วันที่ 24 เมษายน 2558 นายทรงกลด สว่างวงศ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะทำงานคณะที่ 10 เสริมบทบาทความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอาเซียนจังหวัด พร้อมทั้งจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการอาเซียนจังหวัดตามกระบวนงาน 6 กระบวนงาน พร้อมทั้งแจ้งเข้าร่วมโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด