เปิดงานสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ที่ อบต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดงานสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ที่ อบต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 17:56 น.

 อ่าน 2,202

วันนี้ (5 มิ.ย.58) เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศิริชัย อัมพวา นายอำเภออุทัย นายเฉลียว สุขประเสริฐ นายก อบต.ธนู ร่วมกันเปิด "งานวันสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม"  ที่ อบต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
นายไพศาล สังข์มงคล เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดงาน "งานวันสาธิตการผลิตข้าวปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม" นี้ได้จัดขึ้นตามโครงการติดตั้งระบบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ตามแผนปฎิบัติงาน ประจำปี 2558 ที่กำหนดให้อนุรักษ์และฟื้นฟูคูคลองโคกมะยมแบบครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพ ผลผลิตพืชปลอดภัย แก่เกษตรกร อำเภอ อุทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอ ภาชี และอำเภอ นครหลวง ที่อาศัยน้ำจากแม่น้ำ และ คลองส่งน้ำในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 การจัดฐานเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าว เกี่ยวกับแนวทางการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย และมิตรสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท และ เกษตรกร ชั้นนำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยทางเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาดหวังว่าเกษตรกรผู้ร่วมงานจะสามารถนำแนวทางการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย และ ลดต้นทุนด้วยวิธีต่างๆไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมในพื้นที่ของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ในระดับเหมาะสมในโอกาสต่อไป

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002817250652
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด