ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมากำจัดผักตบชวา วัชพืชอื่น ๆ และขุดลอกคลอง โครงการพิทักษ์รักษาแม่น้ำ คู คลอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมากำจัดผักตบชวา วัชพืชอื่น ๆ และขุดลอกคลอง โครงการพิทักษ์รักษาแม่น้ำ คู คลอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

ผู้เขียน:  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:35 น.

 อ่าน 4,295

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมากำจัดผักตบชวา วัชพืชอื่น ๆ และขุดลอกคลอง โครงการพิทักษ์รักษาแม่น้ำ คู คลอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด