สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:32 น.

 อ่าน 6,219

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องรับรองชั้น ๑ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางเบญจมาภรณ์
สัญโญชน์วิทย์   คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธาน

   

  

   

  

  

   


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด