ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องนวดข้าว ขนาด 6 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง,เครื่องนวดข้าว ขนาด 11 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง, รถไถพรวนดินพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน, ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องนวดข้าว ขนาด 6 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง,เครื่องนวดข้าว ขนาด 11 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง, รถไถพรวนดินพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน, ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จาก ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:29 น.

 อ่าน 3,185

 

                ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกรอนิกส์ (e-bidding)

1. เครื่องนวดข้าว   ขนาด  6  แรงม้า        จำนวน     1   เครื่อง

2. เครื่องนวดข้าว ขนาด   1  แรงม้า         จำนวน     1     เครื่อง

3. รถไถพรวนดินพร้อมอุปกรณ์                 จำนวน     1    คัน

4. ระบบกล้องวงจรปิด                             จำนวน     1    ชุด

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กกรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  14  กรกรฏาคม  2558 ถึงวันที่  20  กรกฏาคม  2558  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์    ayy_rrc@ricethailand.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  035-709051-2  ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด